A Weboldal Használatának Általános Felhasználási Feltételei és a Cibdol BV (ÁFF) Üzleti Feltételei

Kérjük, hogy szánj rá egy pár percet, és olvasd végig a Weboldal Használatának Általános Felhasználási Feltételeit és a Cibdol BV (ÁFF) Általános Üzleti Felhasználás Feltételeit (A továbbiakban “Cibdol” vagy “mi”) (“ÁFF”). Ezek a feltételek fontos információkat tartalmaznak a számodra, mint weboldalunk és termékeink ügyfele, és minden, a webhelyünkön használt, vagy megvásárolt termékre vonatkoznak. Ez a weboldal, és az összes, hozzá kapcsolódó szolgáltatás, kifejezetten köti magát ezen Általános Szerződési Feltételek elfogadásához és betartásához. Weboldalunk használatával, termékek megvásárlásával vagy szolgáltatásaink igénybevételével, automatikusan elfogadod ezeket, az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban "ÁFF"), ideértve az olyan jövőbeli, lehetséges módosításokat is, melyeket majd a honlapunkon teszünk közzé, vagy más módon jelentünk be Neked. A Cibdol kizárólagos hozzáférést biztosít a weboldalhoz, termékeihez és szolgáltatásaihoz, az ÁFF elfogadása után. Ha nem hagyod jóvá az ÁFF-et, akkor nem leszel jogosult a weboldalunkra, a szolgáltatásainkra, vagy a termékeink beszerzésére. Az ÁFF bármilyen, ellentmondásos értelmezése, nem alkalmazható a Cibdol ellen.

1. Az Általános Üzleti Feltételek alkalmazhatósága (ÁFF)

1. A jelen Általános Üzleti Feltételek (ÁFF) a Cibdol weboldal (továbbiakban cibdol.com és az ahhoz kapcsolódó aldomainek: „weboldal”), valamint a Cibdol és minden más termék, ajánlat, kiszállítás és egyéb szolgáltatás használatára, valamint a Cibdollal, vagy a nevében kötött megállapodásokra is vonatkoznak, amennyiben a felek írásban másként nem határoznak.

2. A webhely használatával, és a termékek megrendelésével, vagy szolgáltatásaival ezen, a honlapon keresztül az ügyfél („ügyfél” vagy „Te”) automatikusan jóváhagyja, hogy a Cibdol frissíteni tudja a jelenlegi ÁFF-et a legújabb verzióra.

3. A Cibdol honlapján közzétett összes tartalom (beleértve a logókat, márkákat, szerzői jogokat stb.) a Cibdol saját szellemi tulajdonát képezi, és a Cibdol előzetes kifejezett engedélye nélkül, nem terjeszthető, módosítható vagy egyéb módon felhasználható.

4. A weboldal használatával és az ÁFF elfogadásával egyúttal kijelented, hogy a lakóhelyed szerinti országban jogszerűen tartózkodsz, és hogy a termékeink vagy a szolgáltatásaink beszerzése és használata törvényes a lakóhelyeden vagy a rendeltetési helyeden. A vevő kizárólagos felelőssége ennek a követelménynek a betartása, és a Cibdol, ennek megfelelően, lemond minden további felelősségről.

5. Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy bármikor, indoklás nélkül megtagadjuk a szerződés megkötését, vagy valamilyen szolgáltatás nyújtását.

2. Általános információk, és a termékek, valamint szolgáltatások kínálata

1. A honlapon, vagy a Cibdol más, írásos dokumentumaiban található összes információ a lehető legnagyobb odafigyeléssel készült. A Cibdol azonban nem tudja garantálni, hogy a bennük foglalt összes információ helyes, teljes és/vagy naprakész. A Cibdol fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa a honlapon, vagy más írásos dokumentumokban szereplő információkat. Ezzel megerősíted, hogy a Te felelősséged, hogy az összes információ érvényességét ellenőrizzed.

2. A Cibdol által, a webhelyén, vagy egyéb módon a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, valamennyi információ kizárólag általános tájékoztatásra szolgál, és nem tekinthető orvosi szakvéleménynek, vagy tanácsnak. A Cibdol által szolgáltatott információk alapján, az ügyfél által, a termékeink és szolgáltatásaink igénybevételével kapcsolatban hozott döntések, az ügyfél személyes felelősségét terhelik, és az ügyfél saját kockázatának felelnek meg.

3. A Cibdol fenntartja magának a jogot, hogy bármikor és anélkül, hogy felelősséget vállalna az ügyfelekkel, vagy egy harmadik féllel szemben, megváltoztathassa a termékeinek és szolgáltatásainak kínálatát, valamint hogy bármikor eltávolíthassa termékeit és szolgáltatásait a kínálatából.

4. Weboldalán a Cibdol alkalmanként saját termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos különleges ajánlatokat adhat ki. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy saját ítéletünk alapján módosítsuk, korlátozzuk vagy teljesen visszavonjuk az ilyen ajánlatokat.

5. Továbbá fenntartjuk magunknak a jogot, de nem vagyunk kötelesek indoklást hagyni, vagy megvitatni a döntésünket, hogy bármikor korlátozzuk, vagy teljesen megállítsuk a termékek értékesítését vagy a szolgáltatásnyújtást bármilyen egyéni ügyfél, harmadik fél és egyes országok, vagy regionális joghatóságok felé.

6. Nem tudjuk garantálni a weboldalunk és szolgáltatásaink teljesen zavartalan és hibamentes ellátását. A szolgáltatás során felmerülő veszteségek, vagy egyéb hibák esetén a Cibdol felveszi a kapcsolatot az ügyféllel, hogy együtt megfelelő megoldást határozzanak meg.

3. Felhasználói fiók regisztrálása, és személyes adatok

1. A honlapon történő megrendelések benyújtásához az ügyfélnek először létre kell hoznia egy fiókot a regisztrációs oldalon. A regisztráció során a megrendelőt arra kérjük, hogy válasszon egy megfelelő felhasználónevet és jelszót. A felhasználónév és a jelszó az ügyfél szigorúan bizalmasan információi, tehát mindenképp ilyen módon érdemes azokat kezelnie. A Cibdol nem vállal felelősséget a regisztrációs információkkal való visszaélésért, és alapvető feltételezése mindig az, hogy a honlapunkat használó személy, a regisztrált ügyfél.

2. A Cibdol és munkatársai soha nem fognak jelszót kérni Tőled. Ha az a gyanúd, hogy a regisztrációs adataid rossz kezekbe kerültek, érdemes a regisztrációs adataidat haladéktalanul módosítanod.

3. Te, mint ügyfelünk, vállalod, hogy minden fiókadatod helyes és naprakész. A Cibdol nem vállal felelősséget az ügyfél által megadott helytelen vagy pontatlan információk által okozott késedelmekért, vagy további költségekért.

4. A Cibdol, az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban leírtak szerint dolgozza fel és védi az ügyfél személyes adatait. Az adatvédelmi nyilatkozat formanyomtatványai ÁFF szerves részét képezik. További információkért kérjük, olvasd el az adatvédelmi rendelkezéseinket.

4. Szerződés létrehozása és megkötése a honlapon keresztül

1. A termékeknek a weboldalon történő bemutatása nem tekinthető egyenértékűnek azzal, hogy a Cibdol mindig hozzájárul egy vásárlási szerződés megkötéséhez. Mivel a termékek nem feltétlenül mindig állnak rendelkezésre a raktáron, a megrendelés benyújtásával az ügyfél nem köt azonnal beszerzési szerződést.

2. A megrendelés benyújtásával a megrendelés köti a szerződő feleket, a következő 7 munkanapon keresztül tartó időtartamra. A Cibdol által küldött, a megrendelés kézhezvételének egyszerű megerősítése, még nem jelenti a szerződés megkötését.

3. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a honlapunkon található összes információ és feltétel megfelelő legyen, hibák és hiányosságok előfordulhatnak a működése során. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy ezeket a javításokat úgy javítsuk, amennyire tőlünk telik, és hogy frissítsük vagy töröljük a megrendeléseket, amennyiben az ilyen korrekciók azokra hatással vannak.

4. A Cibdol és közted szerződés megkötése szükséges, ami után a megrendelt termékeket elküldjük Neked. A Cibdol fenntartja magának a jogot, hogy teljes mértékben vagy részben elutasítsa a szerződés megkötését, annak okainak részletezése nélkül.

5. Abban az esetben, ha az ügyfél megrendelését törlik, korlátozzák vagy felfüggesztik, a Cibdol minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy kapcsolatba tudjon lépni az ügyféllel, és felhívja a figyelmét a szituációra.

5. Fizetés árai és feltételei

1. A Cibdol által, a honlapján és más írásos dokumentumokban meghatározott árak, tartalmazzák a törvényes hozzáadott-érték adót. Az ár az összes költséget tartalmazza. A felmerülő többletköltségeket külön kell feltüntetni, és azokat az ügyfélnek kell megfizetnie.

2. A termékeket a Cibdol Netherlands BV postázza, a hollandiai Handelsweg 1A, Sint-Oedenrodeben lévő székhelyéről („Cibdol Netherlands”). Az ügyfél felelős a vám kifizetésért, illetve az egyéb fizetendő vámokért és behozatali díjakért is. A Cibdol nincs semmilyen befolyással az ilyen többletköltségekre, így nem tud nyilatkozatot adni eme költségek mértékéről. További információkért fordulj a célországban lévő vámhatósághoz.

3. A vételárat az ügyfélnek előre meg kell fizetnie, ami a megállapodás megkötésekor esedékes. A teljes vételár megérkezése előtt, a termékeket nem postázzák az ügyfélnek. Késedelmes fizetés esetén, meghosszabbítás igénylése vagy megadása nélkül, a Cibdol kiléphet a megállapodásból.

4. Az általunk elfogadott fizetési módok a weboldalunkon találhatók. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a módozatokat bármikor, saját belátásunk szerint megváltoztathassuk.

6. Szállítás

1. Általánosságban elmondható, hogy a termékeket az általad megadott szállítási címre küldjük, a megrendelést követő 2–5 munkanapon belüli postázással, amennyiben a szóban forgó termékek teljes mértékben megtalálhatóak raktárunkon. Bizonyos országokba történő szállítás esetén, hosszabb szállítási határidőt vagyunk kénytelenek alkalmazni. További információkért kérjük, olvasd el a honlapunkat. Minden szállítási feltétel jogilag nem kötelező érvényű, és annak be nem tartása nem jogosít fel a megállapodásból való kilépésre.

2. Ha a Cibdol nem teljesíti a szállítást, először legalább 20 munkanapos meghosszabbítást kell engedélyezned, amely alatt a megállapodás még mindig teljesíthető, mielőtt jogosulttá válsz a szerződés felmondására. Ennek visszavonása esetén a Cibdol csupán a vételár költségét írja jóvá. A késedelmes, vagy sikertelen kézbesítésért járó további kártérítésért való minden felelősség kizárásra kerül.

3. Az ügyfélnek el kell fogadnia a részszállítmányokat is, ha például a megrendelt termékek egy része már nem áll rendelkezésre, vagy csak később szállítható.

4. A végrehajtási pont az a hely, ahol a Cibdol Netherlands átadja a termékeket a holland postai szolgálatnak (vagy más szállítási vállalatnak). Az ilyen termékek küldése során, az előnyök és kockázatok az ügyfelet terhelik. A Cibdol nem vállal felelősséget a szállítás során keletkezett termékek elvesztéséért, vagy károsodásáért.

7. Garancia és visszatérési jog

1. A Cibdol garanciát ad a vásárolt termékek esetleges hibáira, a svájci kötelezettségek (OR) rendelkezéseinek megfelelően. Az ügyfél köteles a kézhezvételt követően azonnal ellenőrizni a termékeket, és a hibákról 7 napon belül, írásban kell értesítenie a Cibdolt; ellenkező esetben a termékeket jóváhagyottnak kell tekintenünk. A rejtett hibákról, a felfedezésüket követő 7 napon belül, írásban kell értesíteni a Cibdolt.

2. A Cibdol minden terméke természetes alapanyagokból készül, ezáltal a természeti változásoknak is ki van téve. Semmilyen elváltozásról (színben, szagban, ízben stb.) nem vállalunk garanciát.

3. Minden terméket a jelenlegi állapotban hirdetünk. A weboldalon, vagy a Cibdol más, írásos dokumentumaiban található képeknél, információknál, vagy termékek leírásainál a Cibdol nem garantálja azok egyes jellemzőit.

4. A hibás termékeket vissza kell küldeni a Cibdol Netherlands-nek ellenőrzés céljából, a Nobelweg 5, 5482NN, Schijndel, Hollandia címre. A Cibdolnak ezután jogában áll helyettesítő termékeket biztosítani, vagy pedig megtéríteni a vételárat. A vételár megtérítése esetén a behozatali vámok nem kerülnek visszatérítésre. A Cibdol nem vállal felelősséget az ügyfél által megrongált termékek után elszenvedett veszteségért. A Kötelezettségi Kódex (OR) 210. cikkének (1) bekezdése értelmében, a jótállási igények két évre vonatkoznak.

5. Ha nem lennél elégedett a megrendeléseddel, akkor a termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül, jogosult vagy a termékeket a Cibdol Netherlands-nak visszaküldeni. Kérjük, időben vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ha lehetséges, a termékeket lezárt, nem használt, sértetlen és eredeti csomagolásukban kell visszaküldeni. Amint megkaptuk a visszaküldött termékeket, és teljesülnek a visszaküldési feltételek, visszatérítjük a vételárat; a visszatérési költségeket az ügyfél állja.

8. A felelősség kizárása

1. Amennyire jogilag lehetséges, a Cibdol, vagy bármilyen, a Cibdolhoz kapcsolható cég felelőssége kizárható bármilyen, az ügyfél által elkövetett elvesztés, vagy sérülés esetében, a Cibdollal megkötött, a termék(ek)re vonatkozó szerződés alapján, vagy annak értelmében.

2. Az ügyfél egyetért azzal, hogy a Cibdol által nyújtott termékek és szolgáltatások felhasználása az ügyfél saját felelősségére történik.

9. Ügyfélszolgálat

Termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések, észrevételek vagy panaszok esetén kérjük, hogy fordulj ügyfélszolgálatunkhoz telefonon vagy e-mailben (elérhetőségek a honlapunkon). A Cibdol megtesz minden tőle telhetőt, hogy 1 munkanapon belül kapcsolatba lépjen Veled.

10. Az Általános Üzleti Feltételek módosítása (ÁFF)

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthassuk, vagy kiegészíthessük a ÁFF-t. A ÁFF-t a honlapunkon tesszük közzé, a legújabb változatban, vagy más formában értesítünk róla.

11. Záró rendelkezések

1. Amennyiben az ÁFF bármely rendelkezése teljes mértékben, vagy részlegesen hatástalanná válik, a fennmaradó rendelkezések érvényessége nem változik. Valamennyi hatástalan rendelkezés helyett olyan, hatékony rendelkezéseket kell bevezetni, amelyeknek a lehető legjobban meg kell felelniük a felek eredeti szándékának.

2. A Cibdol, az ügyfél, és ezen ÁFF közötti megállapodás kizárólag a svájci törvények hatálya alá tartozik, a kollíziós szabályok kizárásával. Az Egyesült Nemzetek Értékesítési Egyezményének (CISG) alkalmazásának kifejezett kizárásával.

3. A Cibdol, az ügyfél, illetve a jelen ÁFF (ideértve annak teljes értékű elfogadását) közötti megállapodásból eredő, vagy azzal kapcsolatos vitákat, kizárólag a Cibdol BV székhelye szerinti bírósághoz lehet benyújtani.

12. Kapcsolat

A honlapot a Cibdol BV, Handelsweg 1a, 5492NL Sint-Oedenrode, Hollandia. A weboldalra és annak tartalmára vonatkozó kérdések esetén kérjük, fordulj az ügyfélszolgálatunkhoz levélben, vagy pedig e-mailben (a honlapon található elérhetőségek egyikén).


Termék kereső